Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátky a tradice prožíváme velice

Záměr bloku:
Vnímat krásu kulturního dědictví, vytvořit si pozitivní vztah k umění, řemeslům, vědět o místních tradicích, zvycích a slavnostech a aktivně je prožívat.

Nabídka k tématům:

slavnosti mateřské školy: Jarmark, karnevaly, rozloučení s předškoláky
příjezd sv.Martina
adventní čas – Mikuláš, Vánoce, Tři králové
Masopust
•  Velikonoce
Den matek
Den dětí

Cíle:

vnímat slavnostní atmosféru svátků
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
sdílet společné radosti a očekávání, aktivně se na nich podílet
rozvíjet elementární poznatky spojené s tradicemi a zvyklostmi v jednotlivých ročních období
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
osvojit si vtip a humor
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
rozvoj neverbální komunikace ( výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
zdokonalit pohybové dovednosti, hudebně pohybové dovednosti, jejich kultivovanost
rozvoj kooperativních dovedností
rozvoj estetického a společenského vkusu
rozvíjet tvořivost a fantazii
rozvoj paměti a pozornosti
rozvoj prostorových a matematických pojmů
•  vytvářet logické souvislosti a celky
•  vytvářet pozitivní vztah k umění

 

zpět