Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Charakteristika mateřské školy

Historie:
Mateřská škola v Královském Poříčí má dlouholetou historii.
Provoz v mateřské škole byl zahájen již 1.9.1946 za účasti 22 dětí. Budova byla majetkem hnědouhelných dolů a to až do roku 1969. V té době kapacita mateřské školy již nestačila a škola byla přestěhována do budovy patřící Státním statkům a lesům. Kapacita se zvýšila na 50 dětí. V průběhu let se staly prostory tak nevyhovujícími, že se opět zrekonstruovala bývalá budova mateřské školy a 1.9.1996 byla opět slavnostně otevřena.

Současnost:
Mateřská škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem 
s vymezením úkolů ve zřizovací listině a ve statutu příspěvkové organizace.     
Mateřská škola s celodenním provozem je umístěna v patrové budově vilového typu, kterou obklopuje rozlehlá zahrada s udržovanou flórou. Vybavení zahrady je po celkové rekonstrukci a nadále bude doplňováno o nové projekty.Okolí MŠ je plné zeleně, je obklopena parkem s dětský hřištěm  a nedalekým lesem.

Mateřská škola prošla velkými změnami. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i zaměstnance školy jak v přízemí, tak v  patře budovy, která umožnila navýšit kapacitu mateřské školy z 35 na 40 dětí. Během hlavních prázdnin se uskutečnila izolace budovy včetně asanace sklepních prostor. Podařilo se vybavit obě třídy novým dětským nábytkem v souladu s hygienickými předpisy, didaktickými pomůckami a audiovizuální technikou.
 

Mateřská škola je dvoutřídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7 let.V přízemí se nachází vstupní vestibul s informacemi pro rodiče, třída, která současně slouží jako herna a jídelna, umývárna, sociální zařízení a šatna dětí. Součástí přízemí je moderně vybavená kuchyň, kancelář VŠJ a šatny zaměstnanců. V prvním patře je ředitelna, metodické kabinety, stálá ložnice dětí a 2.třída, která slouží i  pro výukové programy a činnosti dětí se sníženou potřebou spánku. Stejně jako v přízemí i zde je sociální zařízení pro děti a zaměstnance.Ve sklepních prostorách se nachází sklad potravin, kotelna a prádelna.
 

Kapacita MŠ je stanovena na 40 dětí, kapacita školní jídelny je 45 strávníků. Ve školním roce 2015/2016 je zapsáno 40 dětí s žádostí na celodenní pravidelnou docházku, z toho 2 děti s OŠD.
 

Rodičům nově přijatých dětí je nabídnut adaptační program, který je variabilní k potřebám dětí i rodičů. Mateřská škola je jediným předškolním zařízením v obci.

obrazek-08.jpg 

 

 

 

 pokračování