Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spoluúčast rodičů

 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči usilujeme o vzájemnou důvěru, otevřenost a vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat.

Zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, chráníme soukromí rodiny. S rodiči jednáme taktně, ohleduplně diskrétně a s vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi.

Spolupráce funguje na vzájemném partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů – slavnosti, besídky, výlety, zábavná a tvořivá dopoledne.

Rodiče jsou informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek.
Během roku pořádáme pro rodiče společné akce minimálně 4x do roka.
Přejeme si, aby rodiče poznávali chod a prostředí mateřské školy a naši práci,aby měli možnost ji ovlivňovat, obohacovat.

Rodiče mohou vstupovat za svým dítětem do třídy, pozorovat jej při hře nebo si sním společně pohrát.

Umožňujeme vstup i ostatním rodičům a dětem  na akce pořádané mateřskou školou.

obrazek-06.jpg

 

 

 

 

 

 

zpět