Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životospráva


V naší mateřské škole podporujeme zdravý životní styl.
Stravování v MŠ je zajišťováno vlastní kuchyní, která se nachází v přízemí budovy,  s vydávacími okénky přímo do třídy. Kuchařka a vedoucí školní jídelny zajišťují celodenní stravování dětí i stravování zaměstnanců školy. Společně sestavují jídelníček, zohledňují návrhy ostatních zaměstnanců školy, rodičů i dětí.
     Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována a dodržována vhodná skladba a pestrost jídelníčku, dodržovány jsou i technologie přípravy pokrmů a nápojů. Snažíme se o navyšování podílu čerstvého ovoce a zeleniny ve stravování a rozšiřování jejich nabídky.
     MŠ má pravidelný denní řád, který je ale flexibilní a umožňuje organizaci dne a činnosti dětí přizpůsobit aktuálním potřebám a situacím.   
Rodiče mají možnost, po dohodě s učitelkou, přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb a časových možností. Rozpis výdeje stravy respektuje tří hodinové intervaly. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Děti vedeme k samostatnosti a ke kultuře stolování.
      Pitný režim je zajištěn denně v dostatečném množství a pestrosti tekutin ( ovocné a bylinkové čaje, džus, multivitamínové nápoje). Děti mají volný přístup k tekutinám po celý den. Každé dítě má vždy čistou skleničku, použité se odkládají na určený tác. V letních měsících je pitný režim dodržován i mimo budovu.

 

pokračování