Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsahová náplň školního vzdělávacího programu


Dílčích cílů ve školním roce  do jednotlivých měsíců  - pouze orientační:

Září:       
Nové prostředí, kamarádi, sociální vztahy v mateřské škole, pravidla soužití.
Dílčí cíle: navazovat kamarádské vztahy, poznávání sama sebe, orientovat se v novém prostředí, uvědomit si potřebu určitého řádu, spoluvytvářet pravidla chování ve skupině a dodržovat tato pravidla, osobní hygieny a sebeobsluha

Říjen:
Rozmanitost přírody - zahrada, plody podzimu – ovoce, zelenina, význam vitamínů pro naše zdraví
Dílčí cíle: rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost, péče o zdraví, rozvíjet komunikativní dovednosti, vytvářet pozitivní vztah k přírodě, posilovat přirozenou touhu po poznání, smyslové vnímání.   

Listopad:
Lesní zvířata, stromy, rostliny, ptáci, barvy podzimu, životní prostředí.
Dílčí cíle: vnímat krásu přírody ve všech podobách, uvědomovat si vliv člověka na životní prostředí,objevovat nové a neznámé, vnímat jevy kolem sebe, rozvíjet a užívat všechny smysly, estetické vnímání, vnímat faunu a floru ve vzájemné symbióze, podílet se na pozitivních změnách, které směřují ke zdraví přírody, domácí ekologie

Prosinec:
Advent, tradice a zvyky, kouzlo pohody a očekávání.
Dílčí cíle: projevit porozumění a empatii pro potřeby,zájmy, přání toho druhého, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě, dokázat umět udělat radost druhým – výroba dárků, vnímat krásu slavnostních okamžiků, kulturního dědictví – pohádky, koledy
 
Leden:
Zimní sporty, výstroj, oděvy, bezpečnost
Dílčí cíle: zimní radosti a starosti, poznávání světa kolem sebe, uvědomovat si prospěšnost pohybu pro naše zdraví, prevence proti úrazům, rozvoj tělesné zdatnosti, rozvoj hrubé motoriky, zevšeobecňování pojmů, vnímat rozmanitost přírodních úkazů, estetické cítění.

 

pokračování